O centrum

Lepsze zrozumienie geosystemu, który musi być postrzegany w czterech wymiarach: trzech przestrzennych i w czasie geologicznym, stanowi fundament, na którym opiera się interpretacja rezultatów obserwacji i na którym buduje się modele procesów przyrodniczych. Konsolidacja potencjału badawczego i środowiska naukowego Centrum GeoPlanet odpowiada na potrzeby prowadzenia szerokiego spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet. Istotnym czynnikiem spajającym naukową aktywność tych jednostek, jest pokrewna, często wspólna metodyka badawcza, wykorzystująca aparat pojęciowy nauk fizycznych, chemicznych, matematyki i geologii. Z drugiej strony, komplementarność reprezentowanych dyscyplin naukowych sprawia, że Centrum pokrywać zasadnicze spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet.