Stypendia START 2016 – FNP

21 maja 2016r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 24. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku stypendium otrzymało 121 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczyła na stypendia START w 2016 roku, wyniosła blisko 3,5 mln złotych.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia prof. Macieja Żylicza, który podkreślił, że dokonana przez FNP ocena programu START wykazała, iż laureaci programu osiągają samodzielność naukową wyrażoną poprzez uzyskanie habilitacji dziesięć razy szybciej niż średnio ma to miejsce w naszym kraju. Należycie Państwo do elity, mają Państwo buławę w plecaku i teraz trzeba tylko wykorzystać te dużą szansę – powiedział prof. Żylicz zwracając się do stypendystów.

Wśród laureatów nie mogło zabraknąć młodych naukowców z Instytutów Centrum GeoPlanet. Stypendia otrzymali: Pani Joanna Pawłowska z Instytutu Oceanologii PAN (dziedzina: hydrologia i oceanologia) oraz Pan Rupal Basak z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN (dziedzina: astronomia).

Serdecznie gratulujemy!

MG_2273-2źródło: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej