Wykład

Konwersatorium GeoPlanet: 10.05.2016 wykład pt. „Procesy rekultywacji terenów największej w USA kopalni odkrywkowej węgla brunatnego„, wygłosiła Pani dr Anna Krzyszowska-Waitkus (Environmental Consulting Laramie, Wyoming, USA).

Największa kopalnia odkrywkowa w USA znajduje się w hrabstwie Wyoming. Roczna produkcja węgla przekracza 100 milionów ton, a powierzchnia kopalni przekracza 11 460 ha.  Działalność kopalni jest regulowana przepisami hrabstwa Wyoming i federalnymi USA. Najważniejsze przepisy prawne tzw. SMCRA akt regulujące rekultywacje środowiska po wydobyciu węgla zostały zatwierdzone przez kongres USA w 1977. Każda kopalnia musi mieć zatwierdzone pozwolenie z hrabstwa na wydobycie węgla i plan rekultywacji aż do okresu całkowitego wydobycia węgla.  Standardy środowiskowe przekształconego terenu są miesięcznie sprawdzane przez inspektora z Wyoming z Zakładu Ochrony Środowiska, Pracowni Ochrony Ziemi.  Teren jest poddawany procesom rekultywacji i całkowite oddanie terenu pokopalnianego w Wyoming (na zachodzie USA) do użytkowania jest możliwe po 10 latach od zasiania roślinności (na wschodzie USA po 5 latach). W toku prac rekultywacyjnych następuje ukształtowanie terenu tak, aby było podobne do otoczenia, gleba, która została usunięta przed wydobyciem węgla jest z powrotem użyta, spulchniona i zasiana.  Prywatne przedsiębiorstwa kopalniane w USA musza przedłożyć obligacje dla hrabstwa w wysokości ceny rekultywacji terenu na wypadek bankructwa.  Te obligacje mogą być oddawane stopniowo na podstawie oceny rekultywacji środowiska.  Cena rekultywacji terenów odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Wyoming wynosi od 14 000 to 19 000 dolarów za ha.

W trakcie wykładu przedstawiono standardy rekultywacji terenów po wydobyciu węgla w USA, procesy stopniowego oddawania obligacji na podstawie weryfikacji standardów środowiskowych oraz metoda szybkiej i efektywnej inspekcji terenów zrekultywowanych i jak użycie GIS/GPS systemu, który ułatwia prześledzenie wyników odnowy środowiska.

 

P60510-141157

P60510-141312
PLAKAT_10052016